Kalt klimatyzacja Kęty, meble chłodnicze, lady chłodnicze, szafy chłodnicze, regaly chłodnicze, wyspy chłodnicze, kurtyny powietrzne, kompaktowe agregaty chłodnicze, płyty warstwowe
Kategorie
Szukaj w serwisie:
Twój koszyk:
Twoje konto:

Co warto wiedzieć o meblach chłodniczych

Meble chłodnicze to urządzenie przeznaczone do przechowywania żywności. Meble chłodniczne stanowią nieodłączny element wyposażenia sklepów spożywczych, który należy określić na etapie projektowania nowego sklepu. Obecnie meble chłodnicze produkowane są w następujących grupach: lady chłodnicze, lady cukiernicze, regały chłodnicze, szafy chłodnicze, witryny chłodnicze, także jako szafy mroźniczne i wyspy mroźnicze. Ponadto dostępne są także inne meble chłodnicze służące do wyposażenie lokali gastronomicznych np: stoły chłodnicze, stoły sałatkowe itp. Bogata oferta urządzeń na rynku pozwala na wybór odpowiedniego mebla, dopasowanego funkcjonalnością, wyglądem i jakością wykonania do naszych oczekiwań.

Meble chłodniczne - sposoby zasilania.

Meble chłodnicze mogą być zasilane na dwa sposoby. Pierwszy z nich to urządzenia z wbudowanym agregatem chłodniczym. Drugi sposób to zasilanie przez agregat zewnętrzny montowany na zewnątrz pomieszczenia sprzedaży. Meble chłodnicze zasilane wbudowany agregatem chłodniczym to prostota montażu oraz możliwość dowolnego ustawienia mebla. Podłączenie i uruchomienie urządzenia w tym przypadku sprowadza się do wpięcia wtyczki do gniazda i włączenia mebla. Do zalet tego rozwiązania należą między innymi: prostota montażu, brak konieczności prowadzenia rurociągów chłodniczych pomiędzy meblem a agregatem, niższe koszt zakupu, brak konieczności wyznaczania miejsca na agregat (np. odrębna maszynownia, elewacja zewnętrzna). Do wad tej metody zasilania zaliczamy między innymi: większa podatność na zabrudzenia skraplacza, mniejsza wydajność, wyższe zużycie prądu. Szczególnym problemem przy użytkowaniu tego typu mebli jest hałas i ciepło generowane przez wbudowany agregat. Wymusza to konieczność stosowania klimatyzacji w celu obniżenia temperatury wewnątrz lokalu. Ponadto wyższa temperatura i brak znaczącej wymiany powietrza w okresach letnich pływa negatywnie na wydajność i żywotność wbudowanych agregatów zasilających.

Meble chłodnicze zasilane przez agregat zewnętrzny charakteryzuję się większym skomplikowaniem całej instalacji chłodniczej, a co za tym idzie większymi kosztami zakupu całej instalacji. Jest to główna wada tego rozwiązania. Do zalet tego rozwiązania zaliczamy min. brak emisji hałasu i ciepła w pomieszczeniu. Przy montażu na zewnątrz budynku, agregat ma zapewnioną swobodą wymianę ciepła z otoczeniem co wpływa na wydłużenie trwałości sprężarki. Znaczącym plusem takiego rozwiązania są także niższe koszty eksploatacji całej instalacji.

Obieg statyczny i dynamiczny w meblach chłodniczych.

Statyczny obieg powietrza w meblach chłodniczych wywołany jest różnicą gęstości powietrza zimnego i ciepłego. O możliwości zastosowania takiego typu chłodzenia decyduje rozmiar, budowa i zakres temperatur przewidziany dla mebla. W meblach chłodniczych z dynamicznym obiegiem powietrza, cyrkulacja wymuszona jest przez wentylator. Zaletą takiego rozwiązania jest równomierny rozkład strumienia powietrza w urządzeniu oraz znacznie skuteczniejsze schłodzenie produktów.

Higrostat w meblach chłodniczych

Służy do utrzymywania stałego poziomu wilgotności w meblach chłodniczych. Jego zastosowanie szczególnie przydatne jest w meblach chłodniczych przeznaczonych do ekspozycji i sprzedaży produktów cukierniczych. Zapobiega on nadmiernemu wysuszaniu produktów, poprzez utrzymywanie stałej wilgotności powietrza w urządzeniu.

Meble chłodnicze - dobór:

Dobór mebli chłodniczych można przeprowadzić w oparciu o dane dotyczące:

Meble chłodnicze - użytkowanie:

Każde sprzedawane meble chłodnicze posiadają dołączoną instrukcję obsługi, która zawiera zasady poprawnego użytkowania określone przez danego producenta. Ponadto korzystanie z urządzeń chłodniczych służących do przechowywania i sprzedaży produktów spożywczych regulowane jest przez odpowiednie przepisy i normy prawne. Podczas korzystania z mebli należy między innymi kontrolować temperaturę przechowywyania żywności i wprowadzać  ją do prowadzonego rejestru temperatur dla danego urządzenia chłodniczego, ragularnie dbać o czystość skraplacza- w szczególnści jeżeli urządzenia posiada wbudowany agregat, nie dopuszczać do nadmiernego załadowania mebla chłodniczego artykułami spożywczymi - powoduje zaburzenie cyrkulacji powietrza w urządzeniu, zalodzenie parownika i spadek wydajności chłodzenia. Meble chłodnicze posiadają system automatyczego odszraniania parownika, jednak wymaga się aby raz w tygodniu podczas mycia dodatkowo rozmrozic urządzenia.  Należy dbać o czystość urządzenia zarówno w komorach przechowywania towarów jak i dodatkowo w tacy ociekowej parownika. Wszelkie czynności powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją rozmrażania, mycia i dezynfekcji danego urządzenia.


Strona powiazana ze slowami: Klimatyzacja Kęty, Meble chłodnicze, Kalt, Płyty warstwowe, Lady chłodnicze, Szafy chłodnicze, Regały chłodnicze,
Wyspy chłodnicze, Kurtyny powietrzne, Kompaktowe agregaty chłodnicze