Kalt klimatyzacja Kęty, meble chłodnicze, lady chłodnicze, szafy chłodnicze, regaly chłodnicze, wyspy chłodnicze, kurtyny powietrzne, kompaktowe agregaty chłodnicze, płyty warstwowe
Kategorie
Szukaj w serwisie:
Twój koszyk:
Twoje konto:

Co warto wiedzieć o klimatyzacji

Co to jest klimatyzator i jak działa???

Najprostszym przykładem klimatyzatora jest popularny klimatyzator split. Składa się on z dwóch części. Pierwsza z nich to tzw "jednostka wewnętrzna" montowana w klimatyzowanym pomieszczeniu (u góry zdj). Druga to "jednostka zewnętrzna" montowana na zewnątrz pomieszczenia (na dole zdj.)

Obie części połączone są ze sobą rurociągiem klimatyzacyjnym wykonanym z rur miedzianych, umieszczonych w izolacji termicznej, ponadto obie jednostki połączone są przewodami elektrycznymi. W skład rurociągu wchodzą dwie rury o dwóch różnych średnicach. Rurka o większej średnicy to tak zwana linia ssawna, a rurka o mniejszej średnicy to linia tłocząca. Za pomocą rurociągu realizowany jest proces przepływu czynnika chłodniczego, który przebiega następująco: linią ssawną czynnik chłodniczy w postaci gazu zasysany jest z parownika do sprężarki, w której następuje sprężanie gazu. Sprężony czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem linią tłoczną kierowany jest do skraplacza, w którym następuje ochłodzenie i skroplenie czynnika. Czynnik w postaci ciekłej linią tłoczną kierowany jest do zaworu rozprężnego, którego zadaniem jest obniżenie ciśnienia i temperatury gazu. Rozprężony gaz przepływając przez parownik pobiera ciepło z otoczenia i ponownie przechodzi w stan gazowy. Cały cykl rozpoczyna się od nowa.

Jak przeprowdza się montaż klimatyzatora ???

Montaż klimatyzatora możemy przeprowadzić sami. Jednak znacznie lepiej montaż klimatyzatora zlecić firmie instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę, doświadczenie i sprzęt niezbędny do montażu i uruchomienia klimatyzatora. Fachowy montaż pozwoli ustrzec się nam od błędów, jakie można popełnić w czasie samodzielnego montażu. Na wykonaną usługę otrzymujemy gwarancję a także, co najważniejsze mamy pewność, że w razie problemów z urządzeniem sprzedający nie odmówi nam naprawy w ramach gwarancji ze względu na to, że montaż był przeprowadzony przez nie wykwalalifikowaną osobę.

Przed przystąpieniem do montażu musimy obliczyć zapotrzebowania na moc chłodniczą w danym pomieszczeniu. Znając zapotrzebowanie dobieramy odpowiedni typ i model klimatyzatora. Następnie określamy umiejscowienie obu jednostek klimatyzatora, sposób przeprowadzenia rurociągu pomiędzy nimi, wyznaczamy także źródło zasilania niezbędne do zasilania naszego klimatyzatora (np. gniazdo wtykowe, zasilanie z puszki rozgałęźnej itp.) oraz określamy sposób odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej.
W skład typowego montażu wchodzi:

Jak właściwie użytkować klimatyzator ???

Przed użytkowaniem klimatyzatora należy zapoznać się z jego instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi zawiera opis wszystkich funkcji urządzenia, a także sposób postępowania w razie awarii. Zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami urządzenia pozwoli nam na komfortowe i funkcjonalne korzystanie z urządzenia. W przypadku awarii przedewszystkim klimatyzator należy wyłączyć i wezwać specjalistyczny serwis który usunie usterkę. Podczas użytkowania klimatyzatora producent wymaga przeprowadzenia przeglądów. W trakcie standardowego przeglądu klimatyzatora wykonywane są następujące czynności: czyszczenie-odgrzybianie parownika i czyszczenie filtrów, czyszczenie skraplacza, sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin,  sprawdzenie poprawności działania urządzenia, podłączenie manometrów i spr. prawidłowości ciśnień i odparowań w układzie. Dbając o terminowe przeprowadzania przeglądów, mamy pewność że urządzenie będzie działało poprawnie i nie zaskoczy nas w czasie letnich upałów.

Ile kosztuje użytkowanie klimatyzatora ???

Koszt użytkowania klimatyzatora uzależniony jest od poboru mocy przez urządzenie i czasu przez jaki będzie pracowało. Aby obliczyć koszt użytkowania należy z karty katalogowej danego modelu, odczytać pobór mocy przez klimatyzator. Przykładowo dla klimatyzatora Zelmer typ H09 o mocy chłodniczej 2,7 kW, pobór mocy wynosi 868 W tj. 0,86 kW. Następnie określamy w godzinach czas przez jaki będziemy używać klimatyzatora. Najczęściej jest to 5 do 8 godzin w ciągu doby. Zakładając że korzystamy z urządzenia przez 5 godzin w ciągu doby mnożymy pobór mocy 0,86 kWx5h/doby=4,3kWh/dobę. Znając zużycie energi w ciągu doby możemy określic koszt tego zużycia znając koszt 1 kwh energi. Zakładając przykładowy koszt 1kWh= 0,60 zł/kWh mnożymy dobowe zapotrzebowanie tj 4,3 kWh/dobęx0,60 zł/kWh=2,58 zł/dobę. Otrzymany koszt mnożymy przez liczbę dni w miesiącu w których korzystamy z klimatyzatora np. 30 dni tj. 2,76zł/dobęx30 dni=77,40 zł. Przy założeniach jak w przykładzie miesięczne korzystanie z klimatyzatora przez 5 godzin dziennie bedzie nas kosztować 77,40 zł.

Czy klimatyzator może służyć do ogrzewania ???

Większość obecnie sprzedawanych urządzeń oprócz funcji chłodzenia posiada także możliwość grzania. Funkcja grzania możliwa jest dzięki zastosowaniu dodatkowego zaworu w klimatyzatorze, którego zadaniem jest zmiana kierunku obiegu czynnika w układzie. Wysokie współczynniki wydajności cieplnej COP, sprawiają że z 1 kW mocy elektrycznej otrzymujemy kilka kW mocy grzewczej. Należy jednak pamiętać, że wraz ze spadkiem temperatury maleje wskaźnik COP. Klimatyzatory wyposażone w standardową sprężarke realizują funkcję grzania do minimalnej temp. zewnętrznej ok 5 stopni.  Zależne to jest od producenta jak i modelu urządzenia. Znacznie większą sprawnością charakteryzują się klimatyzatory wyposażone w sprężarkę inwerterową. Klimatyzatory takie zapewniają funkcję grzania do temp -15C, niektóre nawet do - 20C. Niestety większość producentów nadal nie uporała się z problemem spadku wydajności wraz ze spadkiem temp. zewnętrznej, stąd też przy niskich temperaturach wydajność urządzenia może wynosić zaledwie 50% jego max sprawności. Podsumowując klimatyzator to wydajny układ mogący nie tylko chłodzić, ale także służyć do ogrzewania w okresach przejściowych tj wiosną i jesienią.

Czym różni się klimatyzator z inverterem od standardowego ???

Klimatyzatory różnią się rodzajem zastosowanej sprężarki. W klimatyzatorze standardowym zastosowano sprężarkę o stałej prędkości obrotowej, natomiast w klimatyzatorze inverterowym sprężarkę o zmiennej prędkości obrotowej, która zwiększa swoją moc w zależności od wydajności potrzebnej do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczenia. Sprężarka ze stałą predkością obrotową działa w sposób ciągły, przez cały czas na maksymalnych obrotach. Po osiągnięciu zadanej temp sprężarka zostaje wyłączona. Przy wzroście temperatury w pomieszczeniu następuje ponowne włączenie sprężarki i praca z pełną mocą aż do osiagnięcia zadanej temperatury i jej wyłączenie. Pracę takiej sprężarki porównać możemy do włączania i wyłączania żarówki. Natomiast klimatyzator inverterowy działa na innej zasadzie. Po uruchomieniu działa z maksymalną prędkością obrotową obniżając temperaturę do zadanej, a następnie zmniejsza swoją prędkość obrotową i utrzymuje temperaturę na poziomie zadanym. W razie konieczności zwiększa swoje obroty a tym samym wydajność.


Dzieki zastosowaniu takiego rozwiązania jesteśmy w stanie obniżyć koszty eksplatacji klimatyzatora nawet o 40%. Kolejną zaletą takiego urządzenia jest niski poziom hałasu. Ponadto klimatyzatory takie pozwalają na wykorzystanie funkcji grzania przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej nawet do -15 C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona powiazana ze slowami: Klimatyzacja Kęty, Meble chłodnicze, Kalt, Płyty warstwowe, Lady chłodnicze, Szafy chłodnicze, Regały chłodnicze,
Wyspy chłodnicze, Kurtyny powietrzne, Kompaktowe agregaty chłodnicze